Melissa Broders högre makt

Melissa Broders högre makt
Broders andra ansträngning, Milk-Fed, samlar strängar av tro, hunger, queerness, lust och ensamhet och flätar dem till en fullt uppstånden challah av mänsklig erfarenhet.